Schannel

Schannel

Schannel - Kênh video thông tin giải trí dành cho giới trẻ.

Kênh Review, đánh giá về Công Nghệ, Ẩm Thực, Trào lưu giới trẻ hàng đầu Việt Nam.

Các chuyên mục của chúng tôi:


544.1M views 1.1M subscribers 6.8K media


Schannel's Most Popular Videos on Youtube